NovinkyPŘESUNY AKCÍ

Z důvodu havarijního stavu krovu v KD PEKLO jsou tyto akce přesunuty

Koncert Xindl X – SEXY EXITY TOUR 2018 29. 11. 2018 do DEPO2015, Presslova 14, Plzeň, vstupenky zůstavají v platnosti.

Koncert David Koller 11. 12. 2018 do DEPO2015, Presslova 14, Plzeň, vstupenky zůstávají v platnosti.

Koncert MIG21 je přesunutý do DEPO2015 na 1. 12. 2018.

Představení Tchýně na zabití,  27. 11. 2018 je přesunuté na nový termín 14. 4. 2019 do sálu Alfa na Americké třídě. Vstupenky vracejte v místě nákupu.

 

Kulturní dům Peklo nebude kvůli havarijnímu stavu příští sezonu v provozu

Plzeňský Kulturní dům Peklo musí být kvůli havarijnímu stavu uzavřen. Rozhodl o tom statik po podrobném prozkoumání stavu krovů a zdiva nad velkým sálem, jež masivně napadly dřevokazné houby.

V sezoně zima 2018/ jaro 2019 se tak zde nebudou moci konat plánované maturitní plesy, koncerty ani divadelní představení. Provozovatel Kulturního domu Peklo, jímž je společnost Plzeň 2015,  připravuje přesuny akcí do náhradních prostor.

„Na problém se přišlo při jednom z prvních kontrolních dnů na začátku rekonstrukce KD Peklo. Stavební experti zjistili, že ve velkém sále v oblasti stropu dochází ke vzniku drobných trhlin. Pro vypracování znaleckého posudku bylo následně nutné zpřístupnit konstrukci krovu vyvezením cca 70 tun škvárového násypu“, uvedl radní pro oblast správy městských nemovitostí David Šlouf. Zdůraznil, že dříve nebylo možné tento havarijní stav zjistit.

 

Na rekonstrukci Pekla bylo letos na jaře vyčleněno 20 milionů korun. „Měly být vybudovány nové rozvody vytápění, vody, kanalizace, provedena rekonstrukce toalet a vyměněny parkety ve velkém sále,“ řekl první náměstek primátora Martin Baxa. Doplnil, že vzhledem k tomu, že je Peklo památkově chráněným objektem, musí být veškeré stavební práce prováděny se souhlasem památkářů.

 

Kulturní akce v Pekle byly naplánovány od listopadu 2018 do června 2019. „Objednatele jsme většinou již o situaci informovali. Některé z akcí mohou být přesunuty do DEPO2015 po odpovídající úpravě prostor,“ uvedl ředitel Plzeň 2015 Jiří Suchánek. Dalším řešením mohou být například prostory v Měšťanské besedě, Parkhotelu a v dalších budovách.

„O tom, zda bude město dál pokračovat v dílčí rekonstrukci objektu, tedy v opravě velkého sálu a přilehlých prostor včetně zázemí pro účinkující, nebo přistoupí k celkové rekonstrukci Kulturního domu Peklo, která představuje náklady až stovek milionů korun, bude muset rozhodnout nové městské zastupitelstvo, které vzejde z říjnových voleb,“ dodal Martin Baxa.